Language

เอเชีย ปริ้นท์ เอ็กซ์โป 2019 ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงาน

เอเชีย ปริ้นท์ เอ็กซ์โป 2019 โดย เฟสป้า จัดขึ้นวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนรับบัตรเข้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  (โปรดระบุรหัสโปรโมชั่นเพื่อทำการลงทะเบียน – รหัสโปรโมชั่นสามารถพบได้จากโฆษณา นิตยสาร โซเชียล มีเดีย และเว็บไซต์) โปรดกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วนสมบูรณ์และใช้ภาษาอังกฤษ.

ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าชมงาน โปรดกดปุ่มด้านล่าง

A mail has been sent to your inbox that will allow you to continue your registration. You can close this browser window.