Language

คลับเฟสป้า ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เอเชีย ปริ้นท์ เอ็กซ์โป 2019 โดย เฟสป้า

เปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างโอกาสในธุรกิจการพิมพ์และป้ายโฆษณา ที่งาน เอเชีย ปริ้นท์ เอ็กซ์โป 2019 โดย เฟสป้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย สมาชิกเฟสป้าที่เข้าร่วมงานจะได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้เข้าร่วมคลับเฟสป้า

ในฐานะผู้เข้าร่วมคลับเฟสป้า คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ในระหว่างการจัดงาน ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างาน โปรดกดปุ่มด้านล่าง

A mail has been sent to your inbox that will allow you to continue your registration. You can close this browser window.